Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022

Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022

Nhân kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 công ty TNHH bệnh viện Bảo Ngọc tổ chức Gala chúc mừng nhằm tri ân tới toàn thể cán bộ, nhân viên nữ của công ty. Chúc các cán bộ nhân viên nữ và toàn thể phái đẹp luôn xinh đẹp, hạnh phúc, thành công, luôn là những đoá hồng xinh đẹp nhất trong mắt một nửa còn lại của mình.

Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022

Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022

Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022Bệnh viện Bảo Ngọc - Chương trình gala chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022