Một con hổ ở Đức được trồng răng nanh Implant bằng vàng

Cara, một con hổ Bengal 6 tuổi và nặng gần 57kg, đầu tháng trước đã trải qua

Tại sao khi ngủ chúng ta lại mơ? Giấc mơ là gì?

Mơ hay giấc mơ là những trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Hiện tượng mơ không chỉ xảy