Vacancies

Điều phối viên lâm sàng

Requirements: Có kinh nghiệm trong ít nhất một ngôn ngữ máy chủ động (Python, Ruby, Javascript, v.v.) Trải nghiệm với khung trình cài đặt Windows của WiX. Trải nghiệm với lớp tương tác .NET P / Invoke, sắp xếp dữ liệu đến và đi từ các nền tảng khác. [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_column]…

Điều phối viên Văn phòng phía trước

Điều phối viên Văn phòng phía trước The selected individual will head up our development efforts towards integration with various scheduling systems. The major focus of this task is the integrations of existing Medical Practice Management software systems with our main database. It will require transforming the data from multiple APIs into one central schema...

Dental Assistant

Dental Assistant The selected individual will head up our development efforts towards integration with various scheduling systems. The major focus of this task is the integrations of existing Medical Practice Management software systems with our main database. It will require transforming the data from multiple APIs into one central schema and vice versa. This individual...
ĐĂNG KÝ KHÁM & TƯ VẤN MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
ĐẶT LỊCH KHÁM
X
ĐẶT LỊCH KHÁM