Hồ sơ Bác sỹ

Bác sỹ Trần Đình Tuyên – Giám Đốc Nha khoa Bảo Ngọc

Bác sỹ Phan Hoàng Hiệp – Chuyên phục hình răng giả

Bác sỹ Trần Thương Huyền – học tập và tu nghiệp tại Matxcova.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Gấm – Chuyên chỉnh nha

Bác sỹ Nguyễn Tuấn Dũng – Chuyên cắm ghép implant

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ