Câu hỏi thường gặp

Khi bạn đến và gặp nhân viên của chúng tôi lần đầu tiên, bạn sẽ điền vào giấy tờ cho bệnh nhân mới của mình. Điều này giúp các Bác sĩ của chúng tôi hiểu rõ hơn về bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn đến sớm 15 phút để hoàn thành thủ tục giấy tờ của mình. Hoặc, bạn có thể bắt đầu bằng cách điền vào biểu mẫu bệnh nhân của bạn ngay bây giờ. Tải xuống Biểu mẫu Bệnh nhân Mới.

Những bệnh nhân mới thường hỏi liệu họ có thể làm sạch răng trong lần khám đầu tiên hay không. Điều trị nha khoa của bạn thường bắt đầu bằng một cuộc tái khám, thường được lên lịch ngay sau ngày hôm sau. Chúng tôi cần gặp bạn trước để kiểm tra toàn diện và sau đó sắp xếp thời gian thích hợp với Bác sĩ nha khoa.

When you first arrive and meet our staff, you’ll fill out your new patient paperwork. This helps our team get to know you better. We ask that you arrive 15 minutes early to complete your paperwork. Or, you can get a head start by filling out your patient forms now. Download New Patient Forms.

New patients often ask if they can have their teeth cleaned during their first visit. Your dental treatments usually begin with a follow-up visit, often scheduled as soon as the next day. We need to see you first for a comprehensive exam and then schedule adequate time with your hygienist.

When you first arrive and meet our staff, you’ll fill out your new patient paperwork. This helps our team get to know you better. We ask that you arrive 15 minutes early to complete your paperwork. Or, you can get a head start by filling out your patient forms now. Download New Patient Forms.

New patients often ask if they can have their teeth cleaned during their first visit. Your dental treatments usually begin with a follow-up visit, often scheduled as soon as the next day. We need to see you first for a comprehensive exam and then schedule adequate time with your hygienist.

When you first arrive and meet our staff, you’ll fill out your new patient paperwork. This helps our team get to know you better. We ask that you arrive 15 minutes early to complete your paperwork. Or, you can get a head start by filling out your patient forms now. Download New Patient Forms.

New patients often ask if they can have their teeth cleaned during their first visit. Your dental treatments usually begin with a follow-up visit, often scheduled as soon as the next day. We need to see you first for a comprehensive exam and then schedule adequate time with your hygienist.

When you first arrive and meet our staff, you’ll fill out your new patient paperwork. This helps our team get to know you better. We ask that you arrive 15 minutes early to complete your paperwork. Or, you can get a head start by filling out your patient forms now. Download New Patient Forms.

New patients often ask if they can have their teeth cleaned during their first visit. Your dental treatments usually begin with a follow-up visit, often scheduled as soon as the next day. We need to see you first for a comprehensive exam and then schedule adequate time with your hygienist.

When you first arrive and meet our staff, you’ll fill out your new patient paperwork. This helps our team get to know you better. We ask that you arrive 15 minutes early to complete your paperwork. Or, you can get a head start by filling out your patient forms now. Download New Patient Forms.

New patients often ask if they can have their teeth cleaned during their first visit. Your dental treatments usually begin with a follow-up visit, often scheduled as soon as the next day. We need to see you first for a comprehensive exam and then schedule adequate time with your hygienist.

When you first arrive and meet our staff, you’ll fill out your new patient paperwork. This helps our team get to know you better. We ask that you arrive 15 minutes early to complete your paperwork. Or, you can get a head start by filling out your patient forms now. Download New Patient Forms.

New patients often ask if they can have their teeth cleaned during their first visit. Your dental treatments usually begin with a follow-up visit, often scheduled as soon as the next day. We need to see you first for a comprehensive exam and then schedule adequate time with your hygienist.

YÊU CẦU TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ