ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA TẠI NHA KHOA BẢO NGỌC

Ts. Bs. Trần Đình Tuyên

Ts. Bs Trần đình Tuyên
Chuyên gia cấy ghép Implant - phục hình thẩm mỹ

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Bệnh viện Bảo Ngọc

Bs. Nguyễn Thanh Hải

Bs Nguyễn thanh hải
chuyên gia nắn chỉnh - phục hình thẩm mỹ